agenda
 • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

  meivakantie

 • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

  meivakantie
oudercommissie

Wat is de OuderCommissie (OC)?

De OC is een afvaardiging van ouders van wie er kinderen op de Fontein zitten. De OC heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De leden worden in principe voor een periode van vier jaar gekozen. Daarna kan de termijn 2 keer met 2 jaar worden verlengd. Vacatures binnen de OC worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en/of e-mail.

De OC vergadert maandelijks, de data van deze overleggen kunt u vinden in het jaarrooster van school. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook overleggen vanuit de diverse commissies. Bij de vergaderingen is ook altijd iemand van het management team (MT) van school aanwezig.

Als u meer wilt weten over de OC kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter Marnel Hofstra (Voorzitter-oc@defontein.scopescholen.nl). Als u de recente versie van het jaarverslag van de OC wilt nalezen, dan kunt u dat  hier downloaden.

Wat doet de OC?

De OC heeft een 2-tal hoofdfuncties:

 1. Uitvoering van activiteiten
 2. De OC ondersteunt de school – in praktische zin – in de organisatie en uitvoering van diverse schoolbrede activiteiten te denken aan:
  • Luizencoördinatie
  • Deco (de aankleding van de school gedurende het jaar)
  • Sinterklaas (ondersteuning bij alles rondom sinterklaas)
  • Kerst (ondersteuning bij alles rondom kerst)
  • Pasen (ondersteuning bij alles rondom pasen)
  • PR (verzorgt onder meer de stukjes vanuit de OC voor in de nieuwsbrief)
  • Infotheek
  • Startfeest (catering)
  • Afscheid groep 8 (catering)
  • Schoolfotograaf (logistiek op de dag zelf)
 • Ouderbijdrage

De OC regelt jaarlijks alles rondom de ouderbijdrage. De penningmeester van de OC stelt samen met het MT van school en met goedkeuring van de MR de begroting op, waarin aangegeven wordt waar de ouderbijdrage en de bijdrage van het bestuur van Scope aan besteed wordt. Tevens beheert de penningmeester dit geld, maakt de betreffende financiële overzichten en toetst of binnen de begroting wordt gehandeld.

Naast deze twee hoofdfuncties heeft de OC ook een lid die de taken van personeelszaken voor zijn/haar rekening neemt.

Samenstelling en bereikbaarheid

De Oudercommissie bestaat uit:
Marnel Hofstra (voorzitter), Madieke van der Linden (penningmeester), Femke Debets, Jacqueline Uithol, Tabitha Malele, Marjolein van der Baan, Igna van Harten en Nienke Sassen.

U treft regelmatig een bijdrage van de OC aan in de nieuwsbrief van De Fontein. Daarnaast neemt de OC ook contact op met de contactouders van de groepen als er een beroep op ouders wordt.

Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten waarbij de OC uw hulp als ouder goed kan gebruiken. Vindt u het leuk om mee te helpen bij activiteiten, meldt u zich dan aan zodat we u per activiteit vrijblijvend kunnen benaderen.

De OC staat open voor ideeën en kunt u benaderen voor vragen, dit kan door één van ons aan te spreken op het schoolplein of door een e-mail te sturen.

Contact e-mail: Oudercommissie@defontein.scopescholen.nl

Download hier het jaarverslag 2019-2020

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders