agenda
 • 20 dec 2018

  Kerstviering

 • 21 dec 2018

  School opruimen (Kerst)

 • 24 dec 2018 - 04 jan 2019 | 

  Kerstvakantie
oudercommissie

Wat is de Oudercommissie (OC)?

De OC is een afvaardiging van ouders van wie er kinderen op de Fontein zitten. De OC heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De leden worden in principe voor een periode van vier jaar gekozen. Daarna kan de termijn 2 keer met 2 jaar worden verlengd. Vacatures binnen de OC worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief.

De OC vergadert maandelijks, daarnaast zijn er ook overleggen vanuit de commissies. Bij de vergaderingen is ook altijd iemand van het managementteam (MT) van school aanwezig.

Als u meer wilt weten over de OC kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter Marnel Hofstra (via het mailadres voorzitter-oc@defontein.scopescholen.nl). Als u de recente versie van het jaarverslag van de OC wilt nalezen, dan kunt u dat hier downloaden.

Wat doet de OC?

De OC heeft een 2-tal hoofdfuncties:

 • Uitvoering van activiteiten in commissies
  • De OC ondersteunt de school – in praktische zin – bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolbrede activiteiten en is onderverdeeld in verschillende commissies:
   • Luizencommissie (coördineert de luizencontroles die na iedere schoolvakantie plaatsvinden)
   • Decocommissie (zet zich gedurende het jaar in voor aankleding van de school)
   • Sintcommissie (organisatie Sinterklaasfeest samen met de leerkrachten)
   • Kerstcommissie (organisatie kerstviering samen met de leerkrachten)
   • Paascommissie (organisatie paasviering samen met de leerkrachten)
   • PR commissie (verzorgt onder meer de stukjes vanuit de OC voor in de nieuwsbrief)
   • Infotheek (verzorgt het reilen en zeilen van de infotheek)
   • Startfeest (verzorgt de catering)
   • Afscheid groep 8 (verzorgt de catering)
   • Schoolfotograaf (logistiek op de dag zelf)
   • Klankbordgroep (1 OC-lid neemt deel aan de klankbordgroep van de school)
 • Ouderbijdrage
  • De OC regelt jaarlijks alles rondom de ouderbijdrage. De penningmeester van de OC stelt samen met het MT van school en met goedkeuring van de MR de begroting op, waarin aangegeven wordt waar de ouderbijdrage en de bijdrage van het bestuur van Scope aan besteed wordt. Tevens beheert de penningmeester dit geld, maakt de betreffende financiële overzichten en toetst of binnen begroting wordt gehandeld.

Samenstelling OC en bereikbaarheid

[foto volgt]

vlnr achter: Marnel Hofstra, Mirella de Geus, Nicole van Gent, Marlies Oosterom
vlnr voor: Monique Captein, Angélique Ooms, Daphne de Jong

U treft regelmatig een bijdrage van de OC aan in de nieuwsbrief van De Fontein. Daarnaast neemt de OC ook contact op met de contactouders van de groepen als er een beroep op ouders gedaan wordt.
Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten waarbij de OC uw hulp als ouder goed kan gebruiken. Vindt u het leuk om mee te helpen bij activiteiten, meldt u zich dan aan zodat we u per activiteit vrijblijvend kunnen benaderen.
De OC staat open voor ideeën en kunt u benaderen voor vragen, dit kan door één van ons aan te spreken op het schoolplein of door een e-mail te sturen.
Contact e-mail: oudercommissie@defontein.scopescholen.nl
De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders