Skip to main content

Ons onderwijs

Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert en ontwikkelt zich beter. Op De Fontein investeren we dan ook in een fijne en veilige omgeving waar iedereen – leerkrachten, kinderen én ouders – zich thuis voelt. Samenwerken, leren van en met elkaar en plezier maken horen bij het onderwijs op onze school.

Extra aandacht is er voor basisvaardigheden, digitalisering en projectmatig werken. We vinden het belangrijk dat kinderen leren door te ontdekken. Zelf op onderzoek gaan prikkelt de interesse en zorgt ervoor dat kennis beter blijft hangen. Onze leerlingen zijn eigenaar van het eigen leerproces. Met kindgesprekken stellen we doelen waar een kind naartoe kan werken. Bewegend leren, bijzondere werkvormen en projecten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Zo houden we presentatieavonden waarbij groepen kinderen een optreden verzorgen rond een thema. Heel leerzaam en leuk om samen aan te werken.Niet alleen de invloed van leerkrachten op het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen is groot, ook de ouders spelen een belangrijke rol. We praten daarom graag met jullie als ouders over de behoeftes en ontwikkeling van je kind. Ook de verbinding tussen onze leerlingen onderling vinden we belangrijk. We werken bijvoorbeeld met kleutermaatjes. Kinderen uit groep 7 en 8 worden gekoppeld aan een kleuter en begeleiden hun maatje bij activiteiten. Samen leren en plezier hebben, daar draait het om op De Fontein.

 

Begaafde leerlingen

Op De Fontein bieden we extra uitdaging voor kinderen die intelligent zijn én voor leerlingen die naast slim ook creatief zijn in hun denken. Het is onze taak ervoor te zorgen dat deze groepen geprikkeld blijven en voldoende uitdaging krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld door verrijkende opdrachten en werk op maat aan te bieden. Als dit niet voldoende is, is er binnen SCOPE scholengroep een bovenschoolse klas waar kinderen in overleg met de intern begeleider aan mee kunnen doen. Deze (hoog)begaafde kinderen gaan een dagdeel in de week in een aparte groep aan de slag met onderwerpen die buiten de reguliere lesstof liggen.

 

Passend onderwijs

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier én heeft recht op passend onderwijs. Door onze onderwijsvormen kunnen we tegemoetkomen aan de behoeften van elke leerling en desgewenst extra uitdaging of uitleg bieden. Voor sommige kinderen is dat niet genoeg, zij hebben extra ondersteuning nodig. Als een leerkracht signaleert dat een leerling hier behoefte aan heeft, kan de intern begeleider worden ingeschakeld om mee te kijken en tips te geven. Ook kan een leerling individueel of in een kleiner groepje meer instructie krijgen. We bespreken dit natuurlijk altijd met de ouders om zo samen te komen tot het beste onderwijs voor jullie kind.