Skip to main content

Positive Behavior Support

Een veilige omgeving? Dat verdienen we allemaal! Om te zorgen dat zowel kinderen als leerkrachten en ouders zich fijn voelen op onze school, werken we met SchoolWide Positive Behavior Support (PBS).

De PBS methode werkt niet alleen preventief tegen pesten, maar helpt ons ook goed gedrag aan te leren. Ons motto ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’ hangt hier nauw mee samen. Met PBS bevorderen we het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen en leren we hen zich goed te gedragen. In een veilige omgeving kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen en écht zichzelf zijn. Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid: daar staan we voor op De Fontein.