Skip to main content

Over onze school

Samen betekenisvol ontwikkelen

Op De Fontein staat het kind centraal. We leren onze leerlingen trots te zijn op zichzelf en keuzes te
maken, altijd vanuit een positieve benadering. Nauwe samenwerking tussen het kind, de leerkracht
én de ouders is voor ons een speerpunt. Op die manier bereiken we hoge opbrengsten, een fijn
werkklimaat en een goede sfeer voor iedereen. Samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en goed
overleg: dat vinden jij en je kind op De Fontein.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Dat past helemaal bij onze school. De kinderen worden betrokken

bij hun eigen leerproces en krijgen volop de kans zichzelf en de eigen talenten te ontwikkelen. Elk

kind is uniek en op onze school kan én mag elke leerling dat zijn. Een leerling die zich fijn en veilig

voelt, zit goed in zijn vel en dat komt ook de prestaties ten goede.Op De Fontein:

  • Werken we samen, met leerlingen én de ouders.
  • Besteden we veel aandacht aan muziek, dat zorgt voor verbinding.
  • Creëren we een veilige omgeving met SchoolWide Positive Behavior Support.
  • Zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.
  • Maken we gebruik van bewegend leren en verschillende werkvormen.
  • Zoeken we verbinding met elkaar. Met leerkrachten, ouders én de leerlingen onderling.
  • Delen we met elkaar én leren we van elkaar.
  • Geven we presentatieavonden en een slotconcert.