Skip to main content

Ziekmelding

Wat te doen als je kind ziek is, of om andere noodzakelijke redenen niet op school kan komen?

Meld dit dan op de eerste dag vóór 08:30uur bij school. Dit kan op twee manieren:

  • Telefonisch via 0172 424 825
  • Via de functie "absenties" in de Parro app