Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onmisbaar in het onderwijs. Een goede ontwikkeling hangt nauw samen met een fijn contact en samenwerking tussen school, ouders en kind.

Onze school is laagdrempelig, dat betekent dat je als ouder altijd welkom bent. Loop gerust eens binnen als je een vraag hebt of maak een afspraak met de leerkracht of de directie. We vinden het ook belangrijk dat ouders zich echt verbonden voelen met De Fontein en nodigen je dan ook van harte uit mee te helpen bij activiteiten. Misschien vind je het leuk actief te worden als klassenouder, te helpen met voorlezen of bij het versieren van de school? Je bent welkom om te helpen onze school nog leuker te maken!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school. De leden adviseren de directie of geven instemming op bepaalde onderwerpen. Drie ouders en drie leerkrachten vormen de MR en vergaderen elke zes weken met de directie. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de MR kun je mailen naar MRFontein@scopescholen.nl. Onderaan de pagina kunt u het jaarverslag van de MR downloaden.

Oudercommissie

Het uitvoeren van en ondersteunen bij activiteiten. Dat is de taak van onze oudercommissie. Een groep ouders houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten zoals de vieringen met Sinterklaas, Kerst en Pasen, het afscheid van groep 8, decoreren van de school en de luizencoördinatie. Wil je meer weten of lid worden van de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar oudercommissie@defontein.scopescholen.nl

Leerlingenraad

Niet alleen ouders maar ook leerlingen hebben een stem op De Fontein. Daarom hebben wij een leerlingenraad bestaande uit kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. De leerlingen geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die de school en specifiek de kinderen aangaan. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken samen met de directeur waarbij allerlei onderwerpen worden besproken. De Fontein is immers de school van de kinderen!