agenda
  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie

  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie
leerlingenraad

Als school vinden we het belangrijk dat de leerlingen ook een stem hebben. Daarom hebben wij sinds enkele jaren naast de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudercommissie (OC) ook de Leerlingenraad.

De Leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle andere geledingen binnen de school en haar omgeving. Van directeur tot Medezeggenschapsraad en van het team tot zelfs de gemeente. De leerlingenraad komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar, samen met de directeur.

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders