agenda
 • 01 sep 2019

  Laatste dag zomervakantie

 • 06 sep 2019 | 12:00 - 14:00

  Startfeest, continurooster alle groepen

 • 09 sep 2019

  In deze week oudervertelgesprekken

 • 16 sep 2019

  Informatieavond VO groep 7 en 8

 • 17 sep 2019 | 12:00 - 15:30

  Studiemiddag

 • 18 sep 2019

  Jaarmarkt
leerlingenraad

LLRAls school vinden we het belangrijk dat de leerlingen ook een stem hebben. Daarom hebben wij sinds enkele jaren naast de Medezeggenschapsraad (MR) en de Schoolraad (SR) ook de Leerlingenraad (LR).

De Leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle andere geledingen binnen de school en haar omgeving. Van managementteam tot Medezeggenschapsraad en van het team tot zelfs de gemeente. Één van de leerlingen is de voorzitter van de raad. Hij/zij leidt de vergaderingen samen met de coach (leerkracht). Een van de andere leerlingen maakt een verslag van de vergadering.

De leerlingenraad komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar.
De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders