agenda
  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie

  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie
PBS

Alles wat je aandacht geeft, groeit! Vanuit deze gedachte werken wij sinds 2014 met School Wide​Positive Behavior Support (PBS). Goed gedrag kun je leren, net zoals taal en rekenen. PBS is een ​schoolbrede positie​ve ​​aanpak die ​gewenst ​gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen bevordert en negatief gedrag reduceert.

Wanneer kinderen zich veilig voelen in hun leeromgeving zullen zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen in hun zijn, weten, doen, kunnen en willen. We gaan er van uit dat ieder kind het goede gedrag wil laten zien.

Deze poster is leidend voor onze afspraken op school-, groeps- en individueel niveau:

Kapstokregels

 

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders