agenda
  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie

  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie
medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld (via de Wet Medezeggenschap op Scholen) via de medezeggenschapsraad (ook wel MR genoemd).

De MR bestaat uit 2 soorten leden, te weten personeelsleden en ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen). Beide geledingen hebben zelfstandig instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die deze geleding het meest aangaan. Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, etc. Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De Wet Medezeggenschap geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.

GMR

Uit de medezeggenschapsraden van alle bij de stichting (SCOPE) aangesloten basisscholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen de school en bestuur verzekerd.

Overleg

De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. De directeur is bij een deel van de vergadering aanwezig en kan indien gewenst een toelichting geven of vragen beantwoorden.

Samenstelling MR schooljaar 2019-2020

Wanda van der Weijde (ouder en voorzitter)
Arthur van Diemen (ouder)
Chantal Verkade (ouder)
Anne van der Meer (personeel)
Adrie van der Werff (personeel)
Sander de Nie (personeel)

Bereikbaarheid

Wij stellen prijs op uw mening als ouder en staan klaar om uw eventuele vragen te  beantwoorden. De MR is bereikbaar via het mailadres MRFontein@scopescholen.nl

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2018-2019

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders