agenda
 • di, 27 03 2018 | 15:20 - 15:50

  Schoolkoor

 • wo, 28 03 2018

  Grote Rekendag

 • wo, 28 03 2018 | 19:30 - 20:30

  PBS cafe

 • do, 29 03 2018

  Paasviering continurooster
medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. Ongeveer één keer per zes weken is er een vergadering waarin met name zaken rondom het beleid van de school besproken worden. Daarnaast leveren wij net als alle andere scholen ook een vertegenwoordiging voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SCOPE scholengroep. De MR is bereikbaar via het mailadres MRFontein@scopescholen.nl

De directeur is aanwezig bij vergaderingen waarbij instemming dan wel advies gevraagd wordt over beleidsstukken.

Van ieder jaar maakt de MR een verslag.
Jaarverslag 2012-2013: PDF
Jaarverslag 2013-2014: PDF

Leden MR schooljaar 2016-2017:

Wanda van der Weijde (voorzitter)

Frank Binnekamp

Annemieke Cok

Jolanda de Graaff

Adrie van der Werff

Sander de Nie
De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders