agenda
  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie

  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie
Muziek

Op de Fontein speelt muziek een belangrijke rol. We vinden muziek meer dan het zingen van liedjes en het meespelen op een instrument. Muziek bevordert de sociaal emotionele ontwikkeling, zorgt voor het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en door te luisteren naar muziek wordt de concentratie verhoogd. Muziek vergroot het ruimtelijk inzicht en heeft een positief effect op de totale ontwikkeling van de kinderen.

De Fontein kiest er bewust voor om kinderen veel in contact te laten komen met alle facetten die bij muziek horen. Deze facetten zijn zingen, luisteren, spelen, bewegen, lezen/noteren, presenteren.

We bieden het als volgt aan:
• Kinderen muziek laten beleven.
• Kinderen op instrumenten laten spelen.
• Kinderen leren zingen.
• Kinderen leren bewegen op muziek.
• Kinderen leren samenwerken d.m.v. het maken van muziek.
• Kinderen interesseren voor muziek.
• Kinderen laten ervaren dat zij gevoelens kunnen uiten middels muziek.
• Kinderen leren presenteren.
• Kinderen kennis op laten doen op het gebied van media en entertainment.
• Een koppeling maken met andere partijen zoals de muziekschool, muziekverenigingen, koren of bands.
• Muziek onderdeel laten zijn van groepsdoorbrekend werken.
• Muziek gebruiken bij andere lesmomenten zoals expressievakken en/of zelfstandig werken.
• Door middel van (passief) luisteren naar muziek de cognitieve ontwikkeling stimuleren.

Muzieklessen
Wekelijks krijgen alle kinderen muziekles. De ene week zingen zij onder begeleiding van onze muziekdocent juf Saskia, in de andere week is er een muziekcircuit. De kinderen volgen dan groepsdoorbrekend een muziekles van een van de leerkrachten. De leerkrachten zijn extra geschoold en worden begeleid door de vakdocent en twee muziekcoördinatoren.

Schoolkoor
Sinds november 2015 heeft De Fontein een eigen schoolkoor. Wekelijks op dinsdagmiddag na schooltijd komen de kinderen bij elkaar om lekker met elkaar te zingen onder begeleiding van juf Astrid, juf Jolanda en meester Sander. Regelmatig verleent het koor medewerking aan feesten en vieringen, soms zelfs ook buiten de school!

Schoolorkest
Op een school die muziek als een van de speerpunten heeft kan een schoolorkest niet ontbreken. Onder leiding van juf Saskia komt het orkest iedere woensdagmiddag bij elkaar om te oefenen. Tijdens vieringen en uiteraard tijdens het Slotconcert in Theater Castellum laten zij horen wat ze in huis hebben.

Slotconcert
Waar je trots op bent, wil je laten zien! Daarom houden wij ieder jaar een Slotconcert in Theater Castellum waarin de klassen, het koor, het orkest en uiteraard ook de meesters en juffen kunnen laten zien wat zij in het afgelopen jaar hebben geleerd.

de leerkrachten tijdens hun optreden in 2017

 

 

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders