agenda
 • 19 dec 2019

  Kerstviering

 • 20 dec 2019

  Weghalen Kerstversiering

 • 20 dec 2019 | 12:00 - 13:00

  School uit, middag vrij

 • 21 dec 2019 - 05 jan 2020 | 

  Kerstvakantie
TSO

Tussenschoolse Opvang (TSO)
Dankzij TSO-vrijwilligers kan er op De Fontein tussen de middag worden overgebleven. Dit gebeurt in leslokalen.

De kinderen nemen van thuis een lunchpakket met drinken mee. Om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen, is de afspraak dat er geen snoep en koek meegegeven mag worden.

We eten om 12:00uur, en spelen na het eten een half uur buiten. Om 13.00 uur gaan alle kinderen weer naar hun klas.

Er wordt verwacht dat de kinderen zich aan de regels en afspraken (bekijk hier) houden.

Aan- en afmelden

E-mailen naar overblijffontein@scopescholen.nl

Bellen naar 06-40573965 (op schooldagen tussen 08.30 en 09.30 uur, buiten deze tijden voicemail)

Geef bij voorkeur minimaal 1 dag voor het overblijven uw aan- of afmeldingen door.

Aan- of afmeldingen die na 09.30 uur zijn gedaan, kunnen niet meer dezelfde dag worden verwerkt.

Om nieuwe kinderen aan te melden vult u een inschrijfformulier in voor onze administratie. Deze kunt u hier downloaden. Eventuele wijzigingen graag via een wijzigingsformulier doorgeven (download).

Kosten TSO
De kosten van de TSO bedragen € 2,00 per keer.
Bij niet of te laat afmelden wordt het bedrag verhoogd naar € 2,50.
Bij niet of te laat aanmelden wordt  € 3,50 berekend.

Factuur
Voor het gebruik van de TSO ontvangt u apart een factuur. Het jaar is verdeeld in vijf factuurperioden.

Factuurdata 2018-2019

 • Periode 27 augustus t/m 19 oktober (= 8 weken) factuur mee: In de week van 29 oktober 2018
 • Periode 29 oktober t/m 21 december (= 8 weken) factuur mee: In de week van 7 januari 2019
 • Periode 7 januari t/m 15 maart (= 9 weken) factuur mee: In de week van 18 maart 2019
 • Periode 18 maart t/m 24 mei (= 8 weken) factuur mee: In de week van 27 mei 2019
 • Periode 27 mei t/m 19 juli (= 8 weken)  factuur mee: In de week van 15 juli 2019

TSO-krachten

De TSO-krachten worden allemaal via workshops bijgeschoold.
De TSO-krachten hebben een EHBO cursus gevolgd.
De TSO-krachten hebben een Verklaring voor Goed gedrag (VOG).

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de TSO-coördinatoren:

Martine van der Lee (maandag en dinsdag  alleen telefonisch, tussen 08.30 en 09.30 uur)
Marina Graafland (donderdag en vrijdag) telefonisch tussen 08.30 en 09.30 uur en op school.
De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders