agenda
  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie

  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie
onze visie

De Fontein heeft een duidelijke missie: “Samen betekenisvol ontwikkelen.” Vanuit de christelijke identiteit ontwikkelen we ons zijn, willen, weten, kunnen en doen, door samenwerken, samen vieren en de verbinding aan te gaan tussen ouders-kind-school. 
Muziek is een belangrijk speerpunt van de school. Muziek zorgt voor samenwerking, vieren en verbinding en gebleken is dat muziek ook zijn positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het brein.

SchoolWide Positive Behavior Support (PBS) is de manier waarop De Fontein werkt om een veilige omgeving te creëren voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Vanuit de gedachte dat goed gedrag is aan te leren en alles wat je aandacht geeft groeit, werken we vanuit positieve gedragsverwachtingen en bekrachtigen we goed gedrag. PBS werkt preventief tegen pesten.

Eigenaar zijn van het eigen leerproces betekent dat kinderen inzicht hebben in hun manier van leren en de invloed daarvan op het resultaat. Om dit inzichtelijk te maken werken we met datamuren en voeren we leergerichte kindgesprekken. Kinderen krijgen op verschillende manieren de stof aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van bewegend leren, coöperatieve werkvormen, zelfstandig werken, verschillende niveaus van instructie en verwerking. 

Verbinding krijgt vormt door samen het onderwijs vorm te geven. De invloed van leerkrachten en ouders op het leerproces is groot, we onderzoeken de komende jaren hoe we hier nog optimaler gebruik van kunnen maken. De samenwerking met ouders en andere externe partners vinden we belangrijk. We denken in het belang van het kind, spreken over onderwijs behoeftes en bekijken wat nodig is om een kind verder te helpen in de ontwikkeling. Hierbij zijn we transparant in onze mogelijkheden.

Verder is de verbinding tussen kinderen onderling belangrijk, samen werken met andere kinderen niet alleen uit je eigen groep maar ook met kinderen uit andere groepen. Op De Fontein werken we bijvoorbeeld met kleutermaatjes, kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn gekoppeld aan een kleuter. Zij begeleiden de kleuters tijdens de weekopeningen en andere festiviteiten. Regelmatig helpen de kleutermaatjes in de kleutergroepen met een activiteit. Kleuters zijn bijzonder trots als ze hun kleutermaatje in de gangen tegen komen.

Het presenteren en het samen vieren krijgt gestalte door, onder andere, het houden van een presentatieavond. Twee avonden per jaar verzorgen 4 groepen een korte presentatie waarbij ze, aan de hand van een thema, ieder een kwartier zorgen voor een optreden. Overdag laten ze dit aan de school zien, ’s avonds worden ouders uitgenodigd. Een keer per jaar verzorgen we een groot optreden in het Castellum theater, hierbij staat muziek centraal. We werken met de muzieklessen toe naar dit optreden waarbij kaartjes verkocht worden voor familie en andere belangstellenden. Deze avond is het hoogtepunt van het schooljaar.
De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders