agenda
  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie

  • 03 mei 2021 - 14 mei 2021 | 

    meivakantie
instructiefilmpjes

Als een leerling er niet uitkomt met het huiswerk, is het altijd fijn als er thuis even iemand meekijkt. Maar hoe zat het ook al weer met al die regels? Op deze pagina plaatsen we de komende tijd zo veel mogelijk algemene instructiefilmpjes om je geheugen weer even goed op te frissen!

taal

persoonsvorm | link

onderwerp | link

zelfstandig naamwoord | link

samengestelde werkwoorden | link

verwijswoorden die, dat of wat | link

synoniem, antoniem en homoniem | link

als of dan? | link

lijdende of bedrijvende vorm | link

voornaamwoorden | link


rekenen

staartdelingen | link

staartdelingen met een komma of een nul | link

cijferend delen | link

cijferend vermenigvuldigen | link

metriek stelsel | link

gemiddelde berekenen | link

digitale tijd | link

rente berekenen | link

verhoudingstabellen | link

lengtematen vergelijken en ordenen | link

priemgetallen en deelbaarheid van getallen | link

breuken algemene introductie | link

breuken algemene introductie met voice-over | link

breuken optellen, aftrekken en gelijknamig maken | link


begrijpend lezen

strategieles ophelderen van onduidelijkheden | link


overig

lesgeven via Google Meet | link

schoolwerk digitaliseren met Google Formulieren | link

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders